Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2012

ayem
1927 bd94 390
Reposted fromojkomena ojkomena viapunkahontaz punkahontaz
ayem
ayem
ayem
najbardziej w naszych rozmowach cenię sobie to, że odciągasz moje myśli od wszystkiego, od obowiązków, stresu, rutyny dnia codziennego i potrafisz przy tym wywołać uśmiech na mojej twarzy.
ayem
Czego się boisz? Że popełnisz błąd? Że cię wyśmieją? Że ci się nie uda? Ale jakie to ma znaczenie? Naprawdę będziesz uzależniał swoje życie od tego, co sobie pomyślą inni ludzie?
ayem
ayem
Normalna sprawa, naucz się udawać, że się nie przejmujesz
— Piotr Bukartyk, "Czego tylko chcesz"
ayem
Najgorsze jest zobaczyć obojętność w oczach, które kochasz.
ayem

Partying hard with friends

Expectations:

Reality:

November 10 2012

ayem
- Dlaczego się nie nauczyłaś?
- Oglądałam serial.
Reposted fromhalyscircus halyscircus vianats nats
ayem
Hermiona też miała takie metody nauki?
— Tata, widząc mnie nad stertą kolorowych kartek ;D
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli vianats nats
ayem
ayem
Rozpierdoliliście ulice w moim mieście
Chcecie mnie wieszać - to mnie powieście!
— Staszewski.
Reposted fromyanek yanek viazakazane zakazane
ayem
Szczęściem jest być dla kogoś żywym kolorem, który po latach nie wyblaknie.
— Kurt Cobain
ayem
Nigdy nie wiesz, w co się wjebiesz.
ayem
ayem
ludzie są pojebani, nie?
— moja mama
ayem
ayem
Reposted fromthesmajl thesmajl viasewinglover sewinglover
ayem
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viasewinglover sewinglover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl