Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2012

ayem
    Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść...niepokonanym..
     
— Perfekt-Niepokonani
Reposted frompiepszoty piepszoty viasewinglover sewinglover

November 08 2012

ayem
3955 c5cb 390
Reposted fromChomikoveLove ChomikoveLove viacyskowoo cyskowoo
ayem
Musi coś przecież istnieć, jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą .
— Zofia Nałkowska- "Granica"
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viacyskowoo cyskowoo
ayem
7691 e4fd
ayem
ayem
ayem
4756 5889 390
  Uwielbiam! ♥
Reposted fromIriss Iriss viacyskowoo cyskowoo
ayem
Nigdy nie mów kocham Cię, jeśli naprawdę Ci nie zależy. Nigdy nie mów o uczuciach, jeśli one naprawdę nie istnieją. Nigdy nie bierz mnie za rękę, jeśli masz zamiar złamać mi serce. Nigdy nie mów, że coś będzie, jeśli nie masz zamiaru nawet zacząć. Nigdy nie patrz w moje oczy, jeśli wszystko co robisz jest kłamstwem. Nigdy nie mów zawsze..
— NIGDY!
ayem
Uzależniamy się od innych osób szybciej niż się nam zdaje.
Reposted fromthesmajl thesmajl viasewinglover sewinglover
ayem
O tym czy to była wiel­ka miłość zde­cyduj w os­tatnim miesiącu życia a nie po po pier­wszym miesiącu znajomości. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
ayem
ayem
ayem
wszyscy mamy źle w głowach że żyjemy
— Elektryczne Gitary
Reposted fromkonwalia konwalia viazakazane zakazane
ayem
ayem
ayem
Uzależniamy się od innych osób szybciej niż się nam zdaje.
ayem
Dzień, który zaczął się marnie i marnie skończy się.
— Happysad, Jeszcze jeszcze
ayem
Przepraszam, bo sama się niszczę i zabijam. Przepraszam, bo nie próbuję tego zmienić. 
— ekstaaza.moblo.pl
ayem

May 13 2012

ayem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl